ALGEMEEN

Met het plaatsen van een advertentie, reageren op een advertentie of ander gebruik van de Suriname Pages in welk kader dan ook, gaat u akkoord met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Suriname Pages. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden vindt u altijd op de website van de Suriname Pages. U wordt aangeraden geen gebruik te maken van de Suriname Pages indien u zich niet aan de Algemene Voorwaarden van de Suriname Pages kunt of wilt houden.
De Algemene Voorwaarden van de Suriname Pages zijn zowel van toepassing op reguliere bezoekers, als op adverteerders van gratis advertenties en adverteerders van betaalde advertenties op de website van de Suriname Pages.

Artikel 1: Zeggenschap

De bezoekers van deze website hebben geen zeggenschap over de doelstelling van de Suriname Pages, noch over de indeling en de vormgeving er van. De Suriname Pages wordt uitsluitend naar eigen inzichten ontworpen en beheerd.

Artikel 2: Doelstelling

De Suriname Pages is bedoeld voor iedereen die binnen de Nederlandse wetgeving en/of Europese richtlijnen een item zoekt of aan wil bieden en zich aan de Algemene Voorwaarden van Suriname Pages wil en kan houden. De Suriname Pages gaat er van uit dat u ouder bent dan 18 en uitsluitend “eigen” handelswaren aanbiedt. Onder “eigen” handelswaren verstaan wij items die uw eigendom zijn of items die u mag verhandelen met instemming van de rechtmatige eigenaar. Indien u naar handelswaren zoekt, gaat u akkoord met onze aanname dat u niet naar gestolen en/of illegale handelswaren zoekt. Zowel aanbieder als reageerder zijn verantwoordelijk voor de, met hulp van de Suriname Pages, afgesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Huisregels

Kinderporno- en/of porno in zijn geheel, aanbieden van lichaamsorganen, gestolen spullen, drugs, wapens, medicijnen die door een arts moeten worden voorgeschreven, sterk alcohol, bier, tabak, bont, discriminatie, dreigementen,… en alle andere advertenties met betrekking tot producten en/of activiteiten die door de Nederlandse wet en/of Europese richtlijnen als “illegaal” beschouwd worden, of wij (Suriname Pages) simpelweg als immoreel beschouwen, zijn op de Suriname Pages strikt verboden. De Suriname Pages zal zulke activiteiten niet tolereren en neemt het recht eventuele advertenties op basis van dit artikel met of zonder vooraankondiging te verwijderen van de website en eventueel essentiële informatie over strafbare feiten door te spelen naar de autoriteiten.

Naast volgens de wet strafbare zaken houdt de Suriname Pages ook een fair use policy. Zaken die als aanstootgevend gezien kunnen worden en/of kwetsend voor bepaalde groepen en/of abnormaal taalgebruik kunnen aanleiding zijn om een advertentie met of zonder vooraankondiging van de website te verwijderen.

Het is verboden om advertenties te plaatsen met betrekking tot MLM-marketing; met de inhoud als: het aansporen van gebruikers om online te klikken op advertenties of links, uitvoeren van zoekopdrachten, surfen van websites, lezen van e-mails, invullen van online enquêtes, ed. Dit soort advertenties gaan vaak onterecht onder benaming “thuiswerk”, zijn misleidend- en worden door ons zonder meer verwijderd.
Niet beperkt tot- Werken vanuit huis advertenties, waar niet specifiek vermeld staat om wat voor werk of product het precies gaat, of er zeer vaag over gedaan wordt, worden door ons eveneens verwijderd.

Het is verboden om (uw) website URL’s in advertentie titels te plaatsen, alsmede elk woord (of alle woorden) in de advertentie titels met CAPS, oftewel grote (begin)letters te schrijven. Het komt er, zowel bij de zoekmachines als bij ons, als spam -en per definitie schreeuwerig over.

Het is verboden om een lijsten met “trefwoorden” in uw advertentie teksten te plaatsen, met als doel om op die manier beter bij de zoekmachines te willen scoren.

Het is in principe toegestaan om net zo veel advertenties te plaatsen als de adverteerder het zelf wenst, zolang de advertenties kwalitatief en inhoudelijk van elkaar verschillen -en in de juiste (relevante) rubrieken zijn geplaatst. De Suriname Pages mag op grond van redelijkheid, advertenties wijzigen of verplaatsen.

Het is niet toegestaan om eenzijdige -en dubbele/identieke advertenties te plaatsen, die inhoudelijk nauwelijks of niet van elkaar verschillen. Het is eveneens verboden om (dit soort) advertenties in de rubrieken te plaatsen waar ze niet thuis horen. De Suriname Pages staat voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit en daarom mag een grote groep adverteerders nooit komen lijden onder diegenen die zich niet aan onze regels houden. In dergelijke gevallen behoudt de Suriname Pages het recht advertenties met of zonder vooraankondiging te wijzigen, verwijderen of andere methoden toe te passen om bepaalde gebruikers toegang tot de Suriname Pages te ontzeggen.

Het is eveneens niet toegestaan om misleidende advertenties te plaatsen waar geen concrete diensten of producten aangeboden worden. Hiermee bedoelen wij met name de verwijzingen naar allerlei sites die normaal bij de zoekmachines gepromoot dienen te worden, verwijzingen naar allerlei websites m.b.v. een “referal” link, al dan niet betreffend een product dat iemand voor niks of een zeer laag bedrag “zou kunnen winnen”… Kortom, misleidende advertenties zijn niet welkom.

Het is tenslotte eveneens niet toegestaan om een adverteerder als oplichter te beschuldigen d.m.v. plaatsing van een advertentie daarover. Dit soort zaken dienen uitsluitend via de politie gespeeld te worden. U bent uiteraard welkom om vooral ons daarover te waarschuwen, mits u bewijzen mee stuurt. Meldingen zonder bewijzen worden door ons niet serieus genomen, gezien iedereen zoiets zomaar kan roepen,… ook tegen u!

Sommige adverteerders zullen herhaaldelijk de huisregels grenzen proberen op te zoeken, door advertenties te plaatsen die net tegen de huisregels aanschoppen… Let wel: dat de Suriname Pages administrator ALTIJD gelijk heeft (wij kennen tenslotte onze eigen huisregels als geen ander!) -en een advertentie zonder enige toelichting of voorwaarschuwing mag verwijderen. De administrator is eveneens niet verplicht om hierover met u te corresponderen.

Artikel 4: Verantwoording

De Suriname Pages is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties op deze website. Suriname Pages doet haar best om advertenties op te sporen die buiten de huisregels vallen en/of die niet aan de Algemene Voorwaarden van Suriname Pages voldoen en heeft ten alle tijden het recht deze advertenties op de website, zonder verdere toelichting, te verwijderen.

De Suriname Pages is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor mogelijke schade, die bezoekers en/of adverteerders oplopen ten gevolge van het lezen van advertenties, reageren op advertenties of bezoeken van de Suriname Pages. De Suriname Pages zal nooit verantwoordelijkheid dragen voor het afsluiten van onderlinge overeenkomsten tussen bezoekers en de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheid voor de aankoop of verkoop van goederen. De Suriname Pages staat volstrekt hierbuiten en kan hierdoor niet geassocieerd worden met overeenkomsten, transacties en/of conflicten die voortvloeien uit het gebruik van de website. Ook zal de Suriname Pages nooit optreden als bemiddelende partij bij onderlinge conflicten tussen bezoekers, tenzij juridisch gedwongen.

Artikel 5: Het plaatsen (wijzigen en verwijderen) van een gratis advertentie

De Suriname Pages biedt iedere bezoeker (conform de bovengenoemde regels) de mogelijkheid om onder andere een gratis advertentie te plaatsen. Een gratis advertentie kan zowel door particulieren als door bedrijven geplaatst worden. De Suriname Pages legt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een gratis advertentie volledig bij de adverteerders zelf en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. De Suriname Pages beschouwt gebruikers van de gratis adverteermogelijkheden niet als volwaardige klanten, maar slechts als bezoekers die volstrekt op eigen risico een gratis advertentie op de Suriname Pages mogen plaatsen.

Iedere bezoeker die op de Suriname Pages een advertentie heeft geplaatst, dient die zelf ook te verwijderen, indien hij/zij een advertentie vroegtijdig wenst te verwijderen. Wij zullen geen enkele adverteerder hiermee assisteren. De advertenties kunnen op 2 manieren vroegtijdig verwijderd worden. Door middel van een link in de “advertentie activeren” e-mail + d.m.v. het inloggen. De “advertentie verwijderen” link wordt aan de eigenaar nogmaals meegestuurd wanneer een advertentie automatisch verlengd wordt, hierover ontvangt de adverteerder automatisch een e-mail. Doet de adverteerder hier niks mee, dan wordt zijn advertentie door ons systeem na de 3e verlenging automatisch verwijderd.

Een advertentie wijzigen kan alleen door de adverteerder worden gedaan nadat hij/zij is ingelogd. De Suriname Pages wijzigt de advertenties niet op verzoek van een adverteerder. Eveneens dit dient de adverteerder zelf te doen.

De Suriname Pages is niet verplicht- en zal u hierin niet ondersteunen/assisteren, tenzij de oorzaak (van het-niet-zelf kunnen doen) bij de Suriname Pages ligt, zoals bijvoorbeeld bij een technische fout in het systeem.

Artikel 6: Gebruik van e-mailadressen

De Suriname Pages biedt adverteerders de mogelijkheid ook via elektronische mail (ofwel e-mail) met elkaar in contact te komen. Het e-mailadres wordt echter in een advertentie niet zichtbaar gemaakt. De Suriname Pages beoogt hiermee misbruik van e-mailadressen door derden te beperken. Het plaatsen van een e-mailadres binnen de advertentie tekst, is absoluut niet nodig en wordt door de Suriname Pages ten alle tijden afgeraden, het toch plaatsen van uw e-mailadres binnen de advertentie tekst, is dan ook volledig op risico van de adverteerder. De Suriname Pages is niet verantwoordelijk voor misbruik van e-mailadressen door derden, noch zal de Suriname Pages e-mailadressen aan derden doorspelen, tenzij juridisch gedwongen.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Een bezoeker van de Suriname Pages reageert per advertentie e-mail contact pagina op uw advertentie. U krijgt zijn/haar bericht wel, maar de reageerder weet niet waar dat mailtje naar toe is gegaan.
U reageert op dat bericht en vanuit uw eigen e-mail client (Webmail, Thunderbird of Outlook bijvoorbeeld), stuurt deze persoon een e-mail terug. Vanaf dat moment beschikt de reageerder over uw e-mailadres. Als deze persoon slechte bedoelingen heeft, kan hij/zij vanaf dat moment uw e-mailadres wel misbruiken. Maar daar bent u dan zelf verantwoordelijk voor. Het was tenslotte uw keuze om te reageren.

Voorbeeld 2: Bij plaatsen van uw advertentie vermeldt u uw e-mailadres ook binnen het “advertentie-tekst veld” (niet aan te raden- en volstrekt onnodig!), i.p.v. alleen in “e-mail veld” die wel de mogelijkheid tot reageren biedt, maar het e-mailadres echter verborgen houdt… Uw e-mailadres kan hierna door vrijwel iedereen misbruikt worden. U krijgt dan per definitie dagelijks spam binnen. Ook hier bent u er zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 7: Openbaarheid adverteerders gegevens

De adverteerder bepaalt zelf welke persoonlijke en/of bedrijfsgegevens binnen een advertentie geplaatst worden. Daarom is het plaatsen van deze gegevens in de tekst van een gratis advertentie en/of een betaalde advertentie volstrekt op risico van de adverteerder. De Suriname Pages kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden bij een mogelijke inbreuk op iemands privacy op grond van de tekst in de advertentie.

Artikel 8: Het plaatsen van een betaalde advertentie

Om een betaalde advertentie, (hetgeen u onderaan in de pagina footer, op iedere pagina -en dus ook onder elke advertentie ziet) de zgn. Pro-box te plaatsen, moet u normaal eerst ingelogd zijn, maar deze functionaliteit is momenteel uitgeschakeld, binnenkort weer online. Wilt u alsnog een Pro-Box plaatsen, neem  contact  met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Een professionele adverteerder die een betaalde advertentie (hierna Pro-box te noemen) op de Suriname Pages plaatst of van plan is dit te doen en zich hiervoor registreert bij Suriname Pages (hier na te noemen de “klant”), gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden als zodanig en accepteert het feit dat er – los van deze Algemene Voorwaarden – geen extra overeenkomst met de Suriname Pages gesloten zal worden ten goede van het plaatsen van een Pro-box, tenzij vooraf anders met elkaar overeengekomen. Tijdens de registratie bij de Suriname Pages, wordt een account aangemaakt waarvan de gegevens worden opgeslagen in de Suriname Pages database. Alleen als dit account door de klant in gebruik wordt genomen, kan de klant overgaan tot het plaatsen van een Pro-box.

Artikel 9: De betaalmethode voor plaatsing van een Pro-box

Binnenkort kunt u voor deze dienst bij de Suriname Pages betalen d.m.v. iDEAL en PayPal betaalsysteem.

Het te betalen bedrag wordt tijdens het aanmaken van een Pro-box berekend aan de hand van aantal geselecteerde weken dat Pro-box actief zal zijn.  De prijzen zijn altijd inclusief BTW en onder voorbehoud. De Suriname Pages behoudt zelf het recht om prijzen voor nieuw te plaatsen Pro-boxen te wijzigen. De Suriname Pages is er vrij in de berekening van de toekomstige prijzen te bepalen, zonder zich te hoeven verantwoorden naar de klanten toe. Voor bestaande Pro-boxen is de betaling reeds voltooid en zal na een prijswijziging geen extra bedrag worden gerekend.

Artikel 10: Veiligheid van klantengegevens

Een Suriname Pages gebruiker wordt geacht zich bewust te zijn dat geen enkele informatie op het Internet, noch een computer die met Internet verbonden is, volledig veilig is. De Suriname Pages doet haar best om zowel de website als de webserver optimaal te beveiligen, maar kan nooit en aan niemand garant staan voor de absolute veiligheid van de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. De Suriname Pages zal in geen geval klantgegevens aan derde partijen doorspelen, noch met noch zonder de toestemming van de klant zelf, tenzij juridisch gedwongen.

De Suriname Pages adverteerders zijn zelf verantwoordelijk welke persoonlijke gegevens ze in hun advertenties zetten. Iedere gebruiker die met eigen (echte) naam adverteert, moet zich realiseren dat die daarna ook op eigen naam op het internet te vinden is. Suriname Pages kan nooit verantwoordelijk zijn voor eventueel positieve dan wel negatieve gevolgen hiervan.

Artikel 11: De noodzaak van klantengegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de relatie tussen de Suriname Pages en de klant, worden in de database van de Suriname Pages opgeslagen uitsluitend ten behoeve van relatie onderhoud en gebruikersgemak waarmee de klant na een tijdje “opnieuw” wil gaan adverteren, zonder alle gegevens opnieuw te moeten schrijven. Dit staat los van het feit dat deze gegevens vanzelfsprekend nodig zijn ook voor eigen administratie. Ieder account is beschermd door een login-naam en een wachtwoord. De Suriname Pages heeft geen methode om het wachtwoord in te zien en kan bij het verloren gaan van een wachtwoord slechts overgaan tot een reset van het wachtwoord. De Suriname Pages zal zorgvuldig met gegevens omgaan en zal gegevens in geen geval verstrekken aan derden, tenzij juridisch gedwongen. De gegevens die de klant openbaar maakt binnen de tekst van een gratis advertentie of een Pro-box, zijn de verantwoordelijkheid van de klant zelf en de klant kan in geen geval de Suriname Pages hier voor aansprakelijk stellen.

Artikel 12: Auteursrechten, handelsrechten en/of intellectuele eigendomsrechten

Iedere adverteerder is zelf verantwoordelijk voor: (per abuis of opzettelijk) gebruik en/of misbruik van auteursrechten, handelsrechten en intellectuele eigendomsrechten van enige betrokken partij. De Suriname Pages kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wanneer er naar het inzicht van de Suriname Pages indicaties zijn dat binnen een advertentie misbruik wordt gemaakt van auteursrechten, handelsrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van enige betrokken partij, dan behoudt de Suriname Pages het recht dergelijke advertenties met of zonder vooraankondiging te verwijderen.

Artikel 13: Juistheid van gegevens

De Suriname Pages garandeert niet dat de inhoud van de advertenties, reclames en/of de gegevens over betrokken partijen altijd volledig en/of juist zijn, gezien de verantwoordelijkheid voor deze informatie bij de adverterende partijen zelf ligt.

Artikel 14: Reclame

De e-mails die u van Suriname Pages ontvangt, bijvoorbeeld “advertentie activering” e-mail, “contact adverteerder” e-mail of “doe een bod” e-mail, zullen in hun footer nooit meer dan 5 reclame url’s bevatten.

Artikel 15: Zoekmachines Cache versus Privacy en verantwoording

Vaak zal een aangeboden item of dienst, via een zoekmachine (als Google, Yahoo of MSN) “cache” systeem nog steeds vindbaar zijn, ook wanneer deze uit onze eigen database al lang is verwijderd. Dit kan een adverteerder soms enorme hoofdpijn opleveren, vooral wanneer de adverteerder per opzet of per ongeluk met gevoelige items geadverteerd heeft- en daarnaast eigen gegevens openbaar heeft gemaakt (eigen voornaam en achternaam bijvoorbeeld).

Wanneer zo’n advertentie vanaf de Suriname Pages door de adverteerder zelf- of door de Suriname Pages administrator verwijderd is, is de advertentie daadwerkelijk weg, wil zeggen bestaat niet meer. De dynamisch gegenereerde pagina waar die advertentie ooit stond, bestaat eveneens niet meer. De url daarentegen blijft wel bestaan, aangezien die gebaseerd is op een ID (identieke nummer van een aangeboden item in onze database). Zo’n ID is niet alleen nodig om de items in de database van elkaar te onderscheiden, maar ook aan zowel mensen als de zoekmachine aan te geven: wat nog wel- en wat niet (meer) in onze database zit.

Alle Suriname Pages url’s van de niet bestaande pagina’s krijgen standaard “410 (Gone)” headers + een “noindex” metatag. Dit is conform de “W3C standaarden”, gelijk een seintje richting de zoekmachines dat een bij ons verwijderde advertentie uit hun index (de database van een zoekmachine zelf) weg kan. De zoekmachines bepalen dan zelf wanneer dit wel of niet gebeurt. Suriname Pages staat hier daarom volstrekt buiten. Des te meer omdat:

De betrokken zoekmachines geen eigendom zijn van de Suriname Pages- en dus een eigen baas en een eigen agenda hebben.
Hun “cache” systeem niet door Suriname Pages is bedacht, noch geprogrammeerd.
Het in de zoekmachine cache onnodig vast houden van (bij ons) verwijderde advertentie pagina’s, niet onze eigen beslissing is/was.

De Suriname Pages is daarom noch moreel, noch wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat dergelijke advertenties uit een zoekmachine cache verdwijnen. De Suriname Pages zal daar op geen enkele wijze zorg voor dragen, behalve zoals hierboven (artikel 15) vermeld.

Tot slot: zowel de zoekmachines als de mensen, krijgen bij een niet bestaande advertentie url (de plek waar een advertentie ooit stond), een stukje tekst te zien/te lezen. Dat stukje tekst geeft aan dat de advertentie die daar ooit stond, inmiddels verdwenen is- en dus niet meer geraadpleegd kan worden. Hiermee vrijwaren betrokken partijen de Suriname Pages van welke vorm van claims en/of verplichtingen dan ook.

Artikel 16: Wijzigingsrecht

De Suriname Pages behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen binnen alle redelijkheid en binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen.

Artikel 17: Vrijwaring

Met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van de Suriname Pages, vrijwaren betrokken partijen de Suriname Pages van welke vorm van claims dan ook gerelateerd aan het gebruik van deze website.