Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.surinamepages.com en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het beleid inzake gebruikerstoestemming in de Europese Unie (EU)stelt. Met onderstaande verklaring willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website, en verduidelijken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruik maken.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn de gegevens die je bij een bezoek aan www.surinamepages.com aan ons beschikbaar kunt stellen. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aanwww.surinamepages.com automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals je IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit je onze website geopend hebt of over de door jou gebruikte internet-browser (technische informatie).

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij zullen de door jou bij het bezoek aan www.surinamepages.com aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. Je persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan www.surinamepages.com zo makkelijk mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door jou verleende toestemming, bijvoorbeeld wanneer je je op onze website wil registreren, berichten plaatst, met ons per telefoon, e-mail of via ons contactformulier contact opneemt of wanneer je ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor je gegevens ter beschikking stelt.

Technische informatie die voor de presentatie van www.surinamepages.com op je computer vereist is, wordt anoniem door ons opgeslagen en gebruikt voor statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bovendien gebruiken wij deze informatie anoniem, dus niet aan jouw persoon gerelateerd zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren en kunnen aanpassen aan jouw wensen, tenzij je hiertegen bezwaar maakt. Je hebt de mogelijkheid binnen je account jouw interesses kenbaar te maken of die te wissen, indien je dit niet (meer) wenst.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens en wordt technische informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Tenslotte worden je gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.

3. Verantwoording

surinamepages.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van berichten op deze website. surinamepages.com doet haar best om berichten op te sporen die buiten de huisregels vallen en/of die niet aan de Algemene Voorwaarden van surinamepages.com voldoen en heeft ten alle tijden het recht deze berichten op de website, zonder verdere toelichting, te verwijderen.

surinamepages.com is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor mogelijke schade, die bezoekers en/of adverteerders oplopen ten gevolge van het lezen van advertenties, reageren op advertenties of bezoeken van de Suriname Pages. Suriname Pages zal nooit verantwoordelijkheid dragen voor het afsluiten van onderlinge overeenkomsten tussen bezoekers en de hieraan gekoppelde verantwoordelijkheid voor de aankoop of verkoop van goederen. Suriname Pages staat volstrekt hierbuiten en kan hierdoor niet geassocieerd worden met overeenkomsten, transacties en/of conflicten die voortvloeien uit het gebruik van de website. Ook zal Suriname Pages nooit optreden als bemiddelende partij bij onderlinge conflicten tussen bezoekers, tenzij juridisch gedwongen.

4. Het plaatsen (wijzigen en verwijderen) van een gratis bericht.

surinamepages.com biedt iedere bezoeker (conform de bovengenoemde regels) de mogelijkheid om onder andere een gratis bericht te plaatsen. Een gratis bericht kan zowel door particulieren als door bedrijven geplaatst worden.surinamepages.com legt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een gratis bericht volledig bij de plaatser zelf en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.surinamepages.com beschouwt gebruikers van de gratis berichtplaatsingsmogelijkheden niet als volwaardige klanten, maar slechts als bezoekers die volstrekt op eigen risico een gratis bericht op surinamepages.com mogen plaatsen.

Iedere bezoeker die opsurinamepages.com een bericht heeft geplaatst, heeft het recht die zelf ook te verwijderen of te laten verwijderen. De berichten kunnen op 2 manieren verwijderd worden. Door middel van een link “wijzigen” in het bericht, dat bij eigen berichten beschikbaar als de gebruiker is ingelogd. Berichten kunnen worden verwijderd door de redactie vansurinamepages.com hier toe een e-mail te sturen via het contactformulier.

Een advertentie wijzigen kan alleen door de plaatser worden gedaan nadat hij/zij is ingelogd. surinamepages.com kan ook wijzigingen aanbrengen op verzoek. Ook hiertoe moet een e-mail naar de redactie worden gezonden.

5. Gebruik van e-mailadressen

surinamepages.com biedt bezoekers van de website de mogelijkheid ook via electronische mail (ofwel e-mail) met elkaar in contact te komen. Het e-mailadres wordt hierbij echter niet zichtbaar gemaakt.surinamepages.com beoogt hiermee misbruik van e-mailadressen door derden te beperken. Het plaatsen van een e-mailadres binnen de advertentie tekst, is absoluut niet nodig en wordt doorsurinamepages.com ten alle tijden afgeraden, het toch plaatsen van uw e-mailadres binnen de berichttekst, is dan ook volledig op risico van de plaatser.surinamepages.com is niet verantwoordelijk voor misbruik van e-mailadressen door derden, noch zal  surinamepages.com e-mailadressen aan derden doorspelen, tenzij juridisch gedwongen.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Eensurinamepages.com bezoeker reageert per advertentie e-mail contact pagina op uw advertentie. U krijgt zijn/haar bericht wel, maar de reageerder weet niet waar dat mailtje naar toe is gegaan. U reageert op dat bericht en vanuit uw eigen e-mail client (Webmail, Thunderbird of Outlook bijvoorbeeld), stuurt deze persoon een e-mail terug. Vanaf dat moment beschikt de reageerder over uw e-mailadres. Als deze persoon slechte bedoelingen heeft, kan hij/zij vanaf dat moment uw e-mailadres wel misbruiken. Maar daar bent u dan zelf verantwoordelijk voor. Het was tenslotte uw keuze om te reageren.

Voorbeeld 2: Bij plaatsen van uw advertentie vermeldt u uw e-mailadres ook binnen het “advertentie-tekst veld” (niet aan te raden- en volstrekt onnodig!), i.p.v. alleen in het “e-mail veld” die wel de mogelijkheid tot reageren biedt, maar het e-mailadres echter verborgen houdt… Uw e-mailadres kan hierna door vrijwel iedereen misbruikt worden. U krijgt dan per definitie dagelijks spam binnen. Ook hier bent u er zelf verantwoordelijk voor.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies, scripts, tags en beacons (hierna samen te noemen ‘cookies’). Verder helpen sommige cookies bij het tonen van voor jou relevante advertenties.

Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Bij het eerste bezoek van www.surinamepages.coml kan je via de cookie layer aangeven of je cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen.

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website www.surinamepages.com gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor: het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren het mogelijk maken om te reageren op onze website

Statistieken

Om te bepalen welke onderdelen van www.surinamepages.com het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.

De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven Het optimaliseren van de website

Advertenties

Voor het tonen van advertenties van derden wordt gebruik van cookies gemaakt. Deze cookies maken het mogelijk dat:

er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je kan dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zal je vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Social Media

De artikelen die je op www.surinamepages.com bekijkt kan je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van social media-partijen zoals Facebook, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen. Onze social media-cookies maken het mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Cookies van derde partijen

Voor de cookies die derde partijen voor social media-toepassingen op www.surinamepages.com plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.surinamepages.com heeft hier geen invloed op.
Door de manier waarop onze website werkt, kan het zijn dat wij niet in alle gevallen inzicht hebben in de cookies die op www.surinamepages.com geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval er zogenaamde embedded elementen (teksten, afbeeldingen, filmpjes en/of documenten die bij een andere partij opgeslagen zijn) gebruikt worden.

7. Links op internetpagina’s van andere bedrijven.

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij samenwerken of die reclamebanner hebben laten plaatsen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven kan je op deze internetsites zelf terugvinden.

8. Vragen over de gegevensbescherming?

Indien je nog vragen hebt over de gegevensbescherming of indien je gebruik wil maken van rechten of aanspraken betreffende jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met: info@surinamepages.com

9. Kleintjes

Advertenties geplaatst in de rubriek “Kleintjes” kenne hun eigen Algemene Voorwaarden. Deze zijn hier na te lezen.

10. Disclaimer

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Dit statement is op 25-03-2017 voor het laatst aangepast.

Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en vermenigvuldiging van de inhoud van de surinamepages.com-website of van delen daarvan is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van surinamepages.com niet toegestaan.